הרשמה לאיגוד ישיבות ההסדר

  

  

אנו שמחים על בחירתך ללמוד באחת מישיבות ההסדר החברות באיגוד ישיבות ההסדר.
איגוד ישיבות ההסדר הינו הגוף המשמש כיועץ, תומך, מלווה ומייצג את ישיבות ההסדר (ישיבות המוכרות על ידו והפרוסות ברחבי הארץ) ואת תלמידיהם בכל הקשור בזיקה שיש לישיבות ההסדר או לתלמידיהם עם שלטונות הצבא או רשויות שלטון אחרות רלבנטיות.
כחלק מהסדרת הליך קליטתך בישיבה, הנך נדרש למלא פרטים אישיים ולהסדיר תשלום חד פעמי, עבור מתן שירותי האיגוד בסך 300 ש"ח.
(במידה וכבר שילמת 50 ש"ח דמי רישום בעבר, נא העבר רק 250 ש"ח לתשלום)
התשלום לאיגוד הינו עבור מתן שירותי האיגוד לישיבות ההסדר, הכולל בין היתר - טיפול בבקשת הסדרת המעמד ו/או טיפול בהליכי חיול ו/או גיוס לצה"ל, של תלמידי ישיבות ההסדר.
אין התשלום מותנה בקבלת אישור למסלול ההסדר (אישור משרד הביטחון), לא יהא החזר בגין דחיית אישור בקשת הצטרפות על ידי מוסדות הצבא מחמת כל סיבה שהיא.
שירותי האיגוד ניתנים לתלמידים באמצעות מזכירויות הישיבות, בלבד.
בסיום הליך הרישום והתשלום המקוון, האיגוד יפתח כרטיס תלמיד במערכת ממוחשבת.
בתחילת לימודך בישיבה, עליך לפנות למזכירות הישיבה ולמלא טופס בקשת הצטרפות למסלול ההסדר. טופס חתום על ידי ראש הישיבה ישלח על ידי מזכירות הישיבה לאיגוד, אשר יעביר הנתונים לצבא ויפעל לאישור קליטת הנתונים במערכות הצבא.
איגוד ישיבות ההסדר אינו מטפל בתלמיד שלא הסדיר את התשלום לאיגוד.
לידיעתך – תשלום לאיגוד אינו מהווה ראיה ו/או אישור עבור רשויות הצבא להסדרת מעמדך ו/או קבלתך לישיבה.

  

  

שם פרטי  * רחוב  *
שם משפחה  * בית    דירה   
מספר זהות  * ישוב  *
טלפון בית     * ת.ד.    מיקוד 
טלפון נייד     *
בית ספר/ישיבה בו אתה לומד
דוא"ל
 *
 *
דוא"ל
עדיפות לישיבה
 *
 *
תאריך לידה
 *

  

  

שם האב  * שם האם  *
נייד אב      נייד אם     

  

  

עדיפות לישיבה 1  *
עדיפות לישיבה 2
עדיפות לישיבה 3
עדיפות לישיבה 4
עדיפות לישיבה 5
אם ברצונך להשלים גם הרשמה למסלול ההסדר, אנא סמן כאן
לתשלום באמצעות מזומן/צ'ק/העברה בנקאית - נא לסמן כאן (פנה למזכירות הישיבה)
בכל בעיה ניתן לפנות למנהל האתר